Câu hỏi của Ran Mori - Toán lớp 7

cho

l x+1/2 l -2x=3

hai cái l và l là giá trị tuyệt đối nhé 

mk tính được trường hợp 1 bằng -5/2 rồi còn trường hợp thì sao

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.