Violympic toán 9

Lê Thị Thu Hà

cho tam giác ABC cân tại A , các đường cao AD, BE cắt nhau tại H.

a. chứng minh tứ giác DCEH

b.gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE . CM DE là tiếp tuyến của đường trong (O)

C, gọi F là giao điểm của AB với (O).cM AD,BE,CF đồng quy


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN