Câu hỏi của ton hanh gia - Ngữ văn lớp 6

Kể lại chuyện "sơn tinh,thủy tinh" bằng lời kể của em.

Em hãy tìm 3 chi tiết đặc sắc và trình bày ý nghĩa biểu thị của các chi tiết trong chuyện sơn tinh, thủy tinh.

    Được cập nhật 12/09/2016 lúc 17:51
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.