Ôn tập cuối năm môn Đại số

Nguyen Thi Phung

Giai bất phương trình sau :

\(\frac{x^2-7x+12}{-x+2}\le0\)

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
15 tháng 5 2019 lúc 10:02

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-4\right)\left(x-3\right)}{-x+2}\le0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-4\right)\left(x-3\right)}{x-2}\ge0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x\ge4\\2< x\le3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN