Câu hỏi của ton hanh gia - Toán lớp 6

1 người đi xe máy từ A đến B hết 3 giờ.Giờ thứ nhất đi được 2 phần 3 quãng đường.Giờ thứ hai đi được 1 phần 3 quãng đường. Giờ thứ 3 đi được 44 km.Tính quãng đường từ A đến B.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.