Tam giác đồng dạng

Thanh Bình

Cho tam giác ABC vuông tại A , có AB = 3cm , AC = 4cm. Kẻ đường phân giác BD của góc ABC( D ∈ AC).

a) Tính BC, AD, DC

b) TRên BC lấy điểm E sao cho CE = 2cm. Chứng minh ΔCED ∼ΔCAB

c) Chứng minh ED= AD

tran gia vien
14 tháng 5 2019 lúc 20:15

mình chỉ ghi gợi ý và đáp án:

a)tính BC dùng Py-ta-go

BC=5

tính AD,DC dùng tính chất tia phân giác , sau đó dùng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

AD=1,4

CD=2,6

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
14 tháng 5 2019 lúc 20:15
https://i.imgur.com/bcYrw00.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN