Câu hỏi của ân - Ngữ văn lớp 7

các từ nào là từ ghép chính phụ:

 xanh mướt, máu mủ, nhà máy,máy xay , xanh biếc,học hành

chỉ 10 bạn có ý đúng mh mới tick okicon-chat

    10 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.