Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

1 sao Occtiu

Liên hệ việc thực hiện tốt pháp luật kỉ luật ở lớp,ở trường và ở địa phương?

Nguyen
Nguyen 17 tháng 5 2019 lúc 20:43

- Những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật đó là:

Luôn cố gắng đi học đúng giờ Trong giờ học không làm việc riêng Tuân thủ các quy định của trường, lớp đề ra. Luôn đi về phía tay phải Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy Bỏ rác vào thùng, không vứt rác bừa bãi…
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN