Ôn tập lịch sử lớp 6

Lan Lưu Tâm

nhân vật lịch sử nào được áp, cài trâm vàng, đi gumiêu tả: "Khi ra trận thường mặc áo giốc ngà, cưỡi voi"?Những chi tiết nêu trên nói lên hình ảnh như thế nào về nhân vật lịch sử đó?

Trần Thọ Đạt
13 tháng 5 2019 lúc 18:11

Đó là Bà Triệu

=> Bà rất oai phong, lẫm liệt

Bình luận (0)
lengocanh
13 tháng 5 2019 lúc 20:02

bà trưng triệu

Bình luận (3)
Hồ Nguyễn Kiều Trinh
16 tháng 5 2019 lúc 22:43

Bà Triệu Thị Trinh. Bà là một người oai phong, lẫm liệt. (Có một sức khỏe tốt, có chí lớn và giàu mưu trí)

Bình luận (0)
Nghuyễn thị lương
2 tháng 9 2019 lúc 10:54

Là Hai Bà Trưng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN