Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Thanh Bình

Một cần cẩu nhỏ khi hoạt động với công suất 20000 oát thì nâng được 1 vật nặng 200kg lên đều đến độ cao 15m trong 20 giây

a) Tính công mà máy thực hiện trong thời gian nâng vật

b) Tính hiệu suất của máy thời gian làm việc

Phạm Hoàng Hải Anh
13 tháng 5 2019 lúc 14:43

tóm tắt : P0=20000W

m1=200kg

h=15m

t=20s

Atp=?

H=?

bài làm

a, công toàn phần máy thực hiện để nâng vật là :

Atp=P0.t = 20000.20=400000(J)

b,trọng lượng của vật là :

P=10m=10.200=2000(N)

công có ích để nâng vật là :

Aci=P.h=2000.15=30000(J)

hiệu suất của máy là :

H =\(\frac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%=\)\(\frac{30000}{400000}.100\%=7,5\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN