Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Devil Mon

Gia đình bạn Nam có 6 người , sống ở nông thôn lao động chủ yếu là làm nghề nông nghiệp . Một năm thu hoạch được 13 tấn thóc , phan thos đề án là 3 tấn , số còn lại đem bán với giá 3000dong/kg . Tiền bán rau và các sản phẩm khác là 12 triệu đồng. Em hãy tính thu nhập bằng tiền mặt của gia đình bạn Nằm trong một năm . Bình quân một tháng nhà Nam thu nhập được bao nhiêu tiền

Đỗ Thị Hồng Ngân
Đỗ Thị Hồng Ngân 13 tháng 5 2019 lúc 17:07

Mình biết giải bài này nhưng bạn cho mình biết chữ "phan phos" là j z bạn ???

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...