Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Từ hai thành phố A và B cách nhau 100km có hai xe cùng xuất phát lúc 7h sáng và đi ngược chiều nhau  . Ô tô xuất phát từ A với vận tốc không đổi V1 = 60km/h , xe máy xuất phát từ B với vận tốc V2 . Đến 8h hai xe gặp nhau . Tính vận tốc V2

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.