Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Thanh Bình
Tính kl của dd H2SO3 50% cần dùng để pha chế 300 ml dd H2SO3 2M

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
12 tháng 5 2019 lúc 17:44

nH2SO3= 0.3*2=0.6 mol

mH2SO3= 0.6*82=49.2g

mdd H2SO3= 49.2*100/50=98.4g

Bình luận (0)
Như Trần
12 tháng 5 2019 lúc 15:26

300 ml = 0.3 l

\(n_{H_2SO_3}=C_M.V=2.0,3=0,6\left(mol\right)\)

\(m_{H_2SO_3}=n.M=0,6.82=49,2\left(g\right)\)

\(m_{dd}=\frac{m_{ct}.100}{C\%}=\frac{49,2.100}{50}=98.4\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN