Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Quỳnh Ki-o

Vì sao ngày nay chúng ta đang sống trong hoà bình nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?

Fɑɭυ
11 tháng 5 2019 lúc 13:48

_Trả lời:

Tuy ngày nay chúng ta đang sống trong hoà bình nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc vì nếu thả lỏng, không quan tâm đến thì các kẻ thù xâm lược bên ngoài sẽ lợi dụng để xâm lược nước ta,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN