Câu hỏi của Quỷ Khát Máu - Vật lý lớp 7

1) Ban đêm , bạn hoa ngồi đọc sách ở dưới 1 ngọn đèn điện . Hoa nói rằng , sỏ dĩ bạn ấy nhìn thấy trang sách vì mắt bạn aays đă phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách . Hãy bố trí 1 thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn Hoa là sai.

2) Ban đêm trong phòng tối , ta nhìn thấy 1 điểm sáng trên bàn . Hãy bố trí 1 thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không.

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.