Câu hỏi của Tam Pham - Ngữ văn lớp 6

1. trong truyện thánh gióng có những nhân vật nào?ai là nhân vật ? nhân vật chính trong chuyện này được xây dunhự bằng rất bhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo và giàu ý nghĩa. em hãy tìm và liệt kê ra những chi tiết đó.

    Được cập nhật 14/09/2016 lúc 21:02
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.