Luyện tập tổng hợp

Nguyễn Duy Khánh

Hoàn thành câu 2 sao cho cùng nghĩa câu 1, sử dụng từ trong ngoặc:

1. What is your plan for this weekend?(to)

-->

2. You shouldn't use caplocks in e-mail?(advisible).

-->

3. My CV is attached in this e-mail.(find).

-->

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Truong Minh Tuan
Truong Minh Tuan 11 tháng 5 2019 lúc 16:16

cho mk hỏi rõ lại đề bài đi , chưa hiểu

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN