Địa lý tự nhiên

Nguyễn Thanh Hải

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế úc

Ngọc Hnue
16 tháng 5 2019 lúc 9:06

Để vẽ được biểu đồ chúng ta cần phải có bảng số liệu.

Em bổ sung thêm bảng số liệu nhé

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN