Ôn tập học kì II

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nêu đặc điểm của rêu, dương xỉ, hạt trần

Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2019 lúc 9:49

+ Rêu: đã có thân, lá: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức. - Sinh sản bằng bào tử.

+ Dương xỉ: Có lá non cuộn tròn; Sinh sản bằng bào tử; Túi bào tử thường tập trung thành đốm nằm ở mặt dưới của lá

+ Hạt trần: Cơ quan sinh dưỡng: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim. - Cơ quan sinh sản: Nón đực, nón cái, hạt nằm trên lá noãn hở.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN