Bài 16 : Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Trần Thư

Vì sao dọc sông Tiền , sông Hậu tập trung dân cư đông đúc ???

Trịnh Long
1 tháng 7 2020 lúc 8:49

Vì sao dọc sông Tiền và sông Hậu dân cư đông đúc?

Vì:

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi,nơi đất phù sa màu mỡ -> thuận lợi cho việc trồng cây lúa nước.

+ Giao thông thuận lợi,kinh tế phát triển

+ Nơi tập trung các khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN