Đề kiểm tra cuối học kì II

Ngọc Nguyễn

Nhận biết các chất bị mất nhãn gồm C2H5OH, HCOOH, H2SO4 bằng phương pháp hoá học (viết phương trình nếu có)

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 7 tháng 5 2019 lúc 23:06

Cho các dd tác dụng với quỳ tím

- Quỳ hóa đỏ: HCOOH, H2SO4.

- Quỳ không đổi màu: C2H5OH.

Cho 2 dung dịch axit tác dụng với dd BaCl2

- Xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4. PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

- Không hiện tượng: HCOOH

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...