Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Mai Hoa

Nam là học sinh lớp 9, lười học, ham chơi điện tử, lúc đầu cậu dùng tiền ăn sáng để đi chơi, sau đó không đủ, cậu dùng tiền học phí, học thêm.Có lần bí quá, Nam còn lấy cắp tiền của mẹ, của bạn cùng lớp để tiêu.

a. Nhận xét về hành vi của Nam ?

b. Theo em, Nam phải chịu trách nhiệm pháp lí gì về hành vi do mình gây ra ?

Hộ mk vs ạ đg cần gấp

Mai Hoa
Mai Hoa 8 tháng 5 2019 lúc 21:13

Hộ mình với ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...