Câu hỏi của Đoàn Thiên Văn - Giáo dục công dân lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Phòng GD – ĐT Đồng Xuân

Trường THCS Nguyễn Hào Sự

Lớp: 7……

Họ và tên: ……………………………………

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HK I

Năm học: 20…… - 20……

Môn: GDCD 7

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm :

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

· Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất: (2 điểm)

Câu 01: Khi nhiệm vụ, công việc thay đổi thì:

A. Vẫn giữ bảng kế hoạch cũ C. Nên bỏ bảng kế hoạch cũ

B. Phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. D. Đáp án khác

Câu 02: Ngày “môi trường thế giới” là ngày nào?

A. Ngày 06 tháng 5 C. Ngày 05 tháng 6.

B. Ngày 16 tháng 5 D. Ngày 15 tháng 6

Câu 03: Khi bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp, em sẽ:

A. Làm theo lời của kẻ xấu để được an toàn C. Rủ rê bạn bè cùng làm theo

B. Nói với người thân và đề nghị giúp đỡ. D. Im lặng bỏ qua

Câu 04: Chương trình “giờ trái đất” kêu gọi mọi người cùng:

A. Dọn vệ sinh trong 1 giờ C. Nghỉ ngơi trong 1 giờ

B. Tắt điện trong 1 giờ. D. Không xem tivi trong 1 giờ

· Nối cột A với cột B cho phù hợp: (1 điểm)

Cột A

Cột B

05. Trẻ em hôm nay,

Thế giới ngày mai.

A. Bảo vệ di sản văn hóa.

06. Việc hôm nay chớ để ngày mai.

B. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

07. Tranh đông hồ gà lợn nét tươi trong

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

C. Sống và làm việc có kế hoạch.

08. Xanh như công viên,

Sạch như bệnh viện.

D. Quyền được bảo vệ, giáo dục và chăm sóc tẻ em Việt Nam.

· Điền cụm từ còm thiếu vào đoạn văn sau cho đúng với nội dung đã học:

“Môi trường là toàn bộ các (09)_________, nhân tạo bao quanh con người, có (10)_________ tới (11)_________, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Những điều kiện đó hoặc (12)_________ trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.”

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 13: Kể tên các quyền cơ bản của trẻ em. Mỗi quyền lấy một ví dụ. (1,5 điểm)

Câu 14: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta? Kể tên các loại tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt. (2,5 điểm)

Câu 15: Em hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. (2 điểm)

∼HẾT∼

    3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.