Câu hỏi của Phạm Ngọc Anh - Toán lớp 6

Có ai bít sách toán tập 1 lớp 6 ko ???
Làm giúp mk phần bài tập của BÀI ĐẦU TIÊN  phần HÌNH HỌC nhé nhé nhé !!!

Mk đg cần gấp 

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.