Câu hỏi của Nguyễn Thị Mai Trang - Ngữ văn lớp 7

Tục ngữ Việt Nam có câu  "Không thầy đố mày làm nên" nhưng cũng có câu "Học thầy không tày học bạn".
          Em hiểu hai câu tục ngữ trên như thế nào? Từ đó rút ra bài học cho bản thân.
    Được cập nhật 13/12/2016 lúc 18:18
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.