Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Nguyễn Đức Mạnh

Tệ nạn xã hội là gì? Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác? Pháp luật quy định như thế nào về phòng chống tệ nạn xã hội? Học sinh cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN