Luyện tập tổng hợp

Trân Lương
Cho ΔABC cân tại A. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. a) Cho biết AH = 10cm, AH = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH. b) Chứng minh rằng ΔHAB = ΔHAC. c) Gọi D là điểm nằm trên đoạn thẳng AH. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB. Chứng minh rằng AD + DE > AC. d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng CD sao cho: CK=2/3CD Chứng minh rằng 3 điểm H, K,E thẳng hàng.
Truong Minh Tuan
Truong Minh Tuan 11 tháng 5 2019 lúc 16:17

tiếng anh ??? hihi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN