Câu hỏi của Trần Quang Hiếu - Ngữ văn lớp 7

Bài 2 : Cho câu văn : ( ''Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con bước qua cánh cổng trường là 1 thế giới kỳ diệu sẽ mở ra.'')

Viết đoạn văn 5-7 câu về nêu cảm nhận của em về câu văn trên.

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.