Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Phuong Truc

nhỏ nước vào đất đèn có phenolphtalein sau đó dẫn khí qua dd brom, nêu hiện tượng và viết pthh

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 2 tháng 5 2019 lúc 9:00

Hiện tượng: khi nhỏ nước chứa phenolphtalein vào đất đèn thì thấy có khí thoát ra, nước chứa phenolphatalein thì hóa màu hồng. Dẫn khí thoát ra vào dd brom thì màu dung dịch brom nhạt dần rồi mất hẳn.

PTHH:

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN