Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

b. ong bong

khoai lang,mia ,sinh san sinh duong bang hinh thuc nao

Vân3007
Vân3007 2 tháng 5 2019 lúc 20:04

Khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng hình thức thân bò

Mía sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng hình thức đoạn thân

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN