Câu hỏi của Trần Thị Thanh Hương - Vật lý lớp 7

1.9 Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt Trời 
B. Ngọn nến đang cháy
C. Con đom đóm lập lòe
D. Mặt Trăng
 Kem ca giai thich nua nhe

    Được cập nhật 27/11/2016 lúc 20:11
    12 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.