Bài 50: Đa dạng lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Vân3007
30 tháng 4 2019 lúc 20:25

Chúng làm thế chỉ để giảm bớt khó chịu cho đôi răng cửa của mình. Răng cửa của các loài động vật nói chung chỉ mọc đến một lúc nào đó thì ngừng lại, còn ở chuột thì không. Đôi răng cửa ở hàm trên và hàm dưới của nó liên tục mọc ra, mỗi tuần có thể vài milimét. Nếu răng cửa cứ mọc mãi, miệng chuột sẽ không thể ngậm lại, bởi vì để khắc phục tình trạng đó, chuột đã nhờ cách gặm nhấm vật cứng để mài bớt độ dài của răng. Vì vậy, gặm nhấm thực chất là một kiểu thích nghi sinh học của chúng.

Tóm lại: Vì chuột thuộc động vật gặm nhấm nên răng chúng thường dài ra do đó, chúng các vật cứng để mài răng.

Bình luận (0)
Hà Lê
30 tháng 4 2019 lúc 20:28

chúng làm thế chỉ để giảm bớt khó chịu cho đôi răng cửa của mình. Thông thường vài tuần răng cửa của chúng lại mọc ra vài milimet nên chúng gặm nhngwx vật cứng để' mài mòn 'bớt răng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN