Lớp Bò sát - Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài

mai vy trần thị

những đặc điểm của thằn lằn thích nghi với đời sống khô nóng ???

giúp mình vs ạ thi học kì tới nơi r !!!!! help meeee

Hà Lê
30 tháng 4 2019 lúc 20:30

Da khô, có vảy sừng bao bọc giảm sự thoát hơi nước - Cổ dài phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng - Mắt có mi cử động, có nước mắt bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô - Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ. - Thân, đuôi dài động lực chính của sự di chuyển - Bàn chân có 5 ngón có vuốt tham gia di chuyển trên cạn

Bình luận (0)
Vân3007
30 tháng 4 2019 lúc 20:32

* Đặc diểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống khô nóng là :

- Da khô, có vảy sừng bao bọc →→ giảm sự thoát hơi nước - Cổ dài →→ phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng - Mắt có mi cử động, có nước mắt →→ bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô - Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu →→ bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ. - Thân, đuôi dài →→ động lực chính của sự di chuyển - Bàn chân có 5 ngón có vuốt →→ tham gia di chuyển trên cạn

* Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống khô nóng là :

- Hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn. - Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn. - Thằn lằn là động vật biến nhiệt. - Cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng và sự hấp thụ lại nước trong phân, nước tiểu. - Hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN