Câu hỏi của nguyen thaoanh - Ngữ văn lớp 11

chi tiết Tác giả quỳ lạy 4 lạy thế tử Trịnh Càn cùng với câu nói "ông này lạy khéo"

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.