Câu hỏi của Phan Mai Hoa - Vật lý lớp 7

Từ thí nghiệm rút ra được nhận xét như thế nào về đường truyền của ánh sáng trong một môi trường trong suốt, đồng tính?

    Được cập nhật 05/12/2016 lúc 16:48
    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.