Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh

võ hoàng huynh

trình bày sự tiến hóa của não người so với não thú

Vân3007
Vân3007 28 tháng 4 2019 lúc 16:04

* Đặc điểm của đại não người chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp Thú là:

- Cấu tạo:

+ Đại não người phát triển rất mạnh, khối lượng lớn, phủ lên tất cả các phần còn lại của bộ não.

+ Diện tích của vỏ não cũng tăng lên rất nhiều do có các rãnh và các khe ăn sâu vào bên trong, là nơi chứa số lượng lớn nơron.

- Chức năng: Vỏ não người còn xuất hiện các vùng vận động ngôn ngữ (nói, viết) nằm gầm vùng vận động, đồng thời cũng hình thành vùng hiểu tiếng nói và chữ viết, nằm gần vùng thính giác và thị giác.

Bình luận (0)
Takahashi Eriko Mie
Takahashi Eriko Mie 28 tháng 4 2019 lúc 16:38

_ Về cấu tạo: + Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú. + Não người có nhiều khúc cuộn não => tăng diện tích bề mặt, tăng noron (là trung tâm của các phản xạ có điều kiện) _ Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có: + Vùng vị giác + Vùng hiểu tiếng nói + Vùng hiểu chữ viết + Vùng vận động ngôn ngữ => Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN