Câu hỏi của Phạm Lê Quỳnh Nga - Công nghệ lớp 7

- Nông nghiệp nước ta có những tiến bộ như thế nào ?

- Nông nghiệp nước ta còn có những điểm hạn chế nào? Em hãy thử đề xuất cách khác phục những hạn chế đó

    Được cập nhật 24/11/2016 lúc 16:01
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.