Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Thu Hằng

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AB. Hai đường chéo AC và AD cắt nhau tại E kẻ EF vông góc AD. Chứng minh rằng các tứ giác ABEF và DCEF nội tiếp


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN