Địa lý tự nhiên

phamhongson

so sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu???

ĐỖ CHÍ DŨNG
26 tháng 4 2019 lúc 7:33

- Sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu là :

+ Thời tiết là sự diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió , mưa ... trong một thời gian ngắn giới hạn tại khu vực nào đó

+ Khí hậu cũng là sự diễn ra các hiện tượng thời tiết lặp lại trong một thời gian dài tại một khu vực , một vùng miền

Bình luận (0)
Maximilian
26 tháng 4 2019 lúc 12:02

Khác nhau:

- Thời tiết là sự diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió, mưa,... trong một thời gian ngắn giới hạn tại một khu vực nào đó (vd thời tiết trong 1 ngày tại TP Hồ Chí Minh)

- Khí hậu cũng là sự diễn ra các hiện tượng thời tiết lặp lại trong một thời gian dài tại một khu vực, một vùng miền (vd khí hậu nhiệt đới gió mùa).

Bình luận (0)
Lê Việt Phong
26 tháng 12 2019 lúc 21:44

fuck

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN