Trần Thị Loan
30 tháng 4 2015 lúc 22:35

\(=\frac{3.\left(\frac{1}{41}-\frac{4}{47}+\frac{9}{53}\right)}{4.\left(\frac{1}{41}-\frac{4}{47}+\frac{9}{53}\right)}=\frac{3}{4}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN