Chủ đề 2. Tổng hợp nội dung hóa Hữu cơ

Quần

5,6 gam hỗn hợp chất X gồm metan axetilen sục trong dung dịch Brom dư thu được 6,92 g C2H2Br4 viết phương trình hóa học tính thành phần phần trăm theo thể tích trong chất X


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN