Chương 1. Sự điện li

Họ Tên

Viết các phương trình phân tử và phương trình ion của các cặp sau trong dung dịch nếu có

KI+FeCl3

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 25 tháng 4 2019 lúc 6:38

PT phân tử: 2KI + 2FeCl3 --> 2KCl + I2 + 2FeCl2

PT ion: 2I- + 2Fe3+ ---> 2Fe2+ + I2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...