Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Cho hai bình thông nhau chứa nước bình lớn có tiết diện gấp 3 lần bình nhỏ . Bạn đầu bình nước chứa nước ở độ cao 40cm, bìn nhỏ không chứa gì

a, Xác định đọ ca mực nước sau khi thông đáy , nước đứng yên ở mỗi bình 

b, Đỗ vào bình nhỏ cột xăng cao 12cm . Mực nước ở bình nhỏ đã hạ bao nhiêu so trạng thái ở câu a , Biết d nước =1g/cm khối , d xăng = 0,75g/ m khối

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.