Bài 47. Đại não

Nguyễn Thị Giang Thanh

Hai chức năng chính của đại não là gì?

Vân3007
Vân3007 24 tháng 4 2019 lúc 19:59

2 chức năng chính : -Chức năng cảm giác: vùng chẩm là vùng thị giác cho cảm giác về ánh sáng, hình ảnh và màu sắc của vật. Vùng thùy thái dương là vùng thính giác, cho cảm giác về âm thanh. hồi đỉnh lên của thùy đỉnh phụ trách xúc giác và cảm giác nhiệt độ -Chức năng vận động: do thùy trán phụ trách, hồi trán lên chi phối các vân động theo ý muốn

Ngoài ra, đại não còn có 1 số chức năng -Chức năng ngôn ngữ: trên đại não có những vùng chuyên biệt phụ trách chức năng ngôn ngữ. vùng Wercnick nằm ở ranh giới của thùy chẩm, thùy thái dương và thùy đỉnh có chức năng phân tích giúp hiểu lời nói và chữ viết.vùng vận động ngôn ngữ nằm ở hồi trán lên của thùy trán. -Chức năng tư duy: chủ yếu do đại não đảm nhận khả năng tư duy liên quan đến sự phát triển của đại não đặc biệt là vỏ não. do bán cầu đại não rất phát triển và có ngôn ngữ nên con người có khả năng tư duy cụ thể và tư duy trừu tượng.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN