Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Bánh Trôi

Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ?

Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 25 tháng 8 2016 lúc 14:40

- Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin.

- Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,... 

Bình luận (0)
Admin
Admin Giáo viên 9 tháng 9 2016 lúc 9:44

- Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở :

    + Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn như Hoàng Hà, sông Ấn, sông Nin,...

    + Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu lục như Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi.

- Nguyên nhân : do có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện

Bình luận (0)
Trần Thị Thu Thắm
Trần Thị Thu Thắm 30 tháng 11 2016 lúc 20:15

- Dân cư thế giới thường tập trung ở dọc các cửa sông, trên các đồng bằng lớn và ven biển.Vì:

+Thuận lợi để khai thác nguồn nước, dễ công thương, địa hình bằng phẳng.

+Thích hợp sản xuất nông nghiệp.

+Khí hậu thuận lợi, ít chịu tác động của các hiện tượng tự nhiên.vui

Bình luận (0)
duyên
duyên 21 tháng 12 2016 lúc 8:55

Dân cư tập chung phân bố ở những vùng đồng bằng ,châu thổ ,ven biển ,nhiều đô thị là nơi có khí hậu tốt giao thông thuận lợi ,điều kiện sống tốt .

Bình luận (0)
TRIỆU ĐỨC HOAN
TRIỆU ĐỨC HOAN 24 tháng 2 2017 lúc 20:15

đồng bằng, ven biển

Bình luận (1)
Nhật Linh
Nhật Linh 22 tháng 3 2017 lúc 11:57

- Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. - Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi như: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất, giao thông thuận lợi...

Bình luận (0)
Chu Bích Ngọc
Chu Bích Ngọc 5 tháng 10 2017 lúc 5:33

có những kết cấu dân số nào?

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư 9 tháng 10 2017 lúc 13:35

- ở những khu đồng bằng, đất liền, ...

- vì thuận lợi trong giao thông, trao đổi hàng hóa,...

Bình luận (0)
Khánh Ngọc
Khánh Ngọc 12 tháng 10 2017 lúc 20:32

- Dân cư trên thế giới tập trung chủ yếu ở nhưng nơi có điều kiện thuận lợi : Đông Á, Đông Nam Á, Đông Nam Bra-xin, Tây Âu,...

- Vì ở đó có điều kiện sinh sống tốt, kinh tế phát triển và giao thông thuận lợi.

Bình luận (0)
Nhat Anh Ho
Nhat Anh Ho 1 tháng 12 2017 lúc 21:32

Dân cư trên thế giới thường sinh sống ở khu vực: ĐB Hoa Kì, ĐN Bra-xin, Tây Âu và Trung Âu, Trung Đông, Tây Phi, Nam Á, Đông Á và ĐNA do những nơi đó có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hoà,... thì sẽ có nhiều người ở.

Bình luận (0)
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh 24 tháng 12 2017 lúc 7:30

Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng,vẹn biển . Vì nơi đó có khí hậu ấm áp, điều kiện sống và đi lại thuận lợi

Bình luận (0)
❤✰ Yêu❤ ✰
❤✰ Yêu❤ ✰ 13 tháng 4 2018 lúc 17:40

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. - Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi như: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất, giao thông thuận lợi...

Bình luận (0)
KARIN
KARIN 13 tháng 5 2018 lúc 16:51

- Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. - Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi như: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất, giao thông thuận lợi...

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng 10 tháng 9 2018 lúc 21:25

- Dân cư thế giới thường phân bố ở:

+ Đồng bằng các con sông lớn: Sông Hoàng Hà, sông Ấn, sông Hắng, sông Mê Kong, sông Nin.

+ Những vùng có nền kinh tế phát triển: Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây và Trung Âu.

- Nguyên nhân: Dân cư thế giới thường phân bố những nơi có điều kiên sinh sống tốt và giao thông thuận tiện.

Bình luận (0)
ninja_u23vn
ninja_u23vn 1 tháng 10 2018 lúc 19:45

- Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. - Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi như: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất, giao thông thuận lợi...

Bình luận (0)
Quách Tố Như
Quách Tố Như 4 tháng 12 2018 lúc 11:31

Dân cư trên thế giới tập trung chủ yếu ở những nơi có khí hậu thuận lợi, thích hợp như:

-Nam Á,Đông Nam Á,Đông Á,Tây Âu,Đông Bắc Hoa Kì.....

Cô mik dạy như vậy.

Chúc bn hc tốt

Bình luận (0)
Nguyễn Đóng Cọc
Nguyễn Đóng Cọc 25 tháng 4 2019 lúc 21:25

Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở trên đất liền. Vì đây là nơi duy nhất chúng ta có thể sinh sống được

Bình luận (0)
Mo Nguyễn Văn
Mo Nguyễn Văn 26 tháng 8 2019 lúc 16:17

- Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở :

+ Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn như Hoàng Hà, sông Ấn, sông Nin,...

+ Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu lục như Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi.

- Nguyên nhân : do có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Yến Như
Nguyễn Ngọc Yến Như 29 tháng 9 2019 lúc 9:42

- Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở : + Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn như Hoàng Hà, sông Ấn, sông Nin,... + Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu lục như Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi. - Nguyên nhân : do có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN