Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Rubyy Cutee

Nêu các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội ( đối vs nhà nước, đối vs cá nhân )

Giải giúp em câu hỏi này vs ạ, em lên mạng trả mà ko tìm được câu trả lời vừa vs câu hỏi.

Bastkoo
Bastkoo 23 tháng 4 2019 lúc 18:24

Trong công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc của đất nước về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác giáo dục và đào tạo được Đảng ta đặc biệt coi trọng, xây dựng nhân tố con người, động lực trực tiếp và lâu dài cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng văn hoá làm người của các thế hệ con người Việt Nam, người nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” .Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Người viết:“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu” chính vì vậy, mà Người suốt đời chú ý chăm lo sự phát triển giáo dục- đào tạo. Cố chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng từng nói: “Con người là cái vốn quý nhất, thiếu niên là cái vốn quý nhất trong cái vốn quý nhất đó và cũng chỉ có lớp thiếu niên nhi đồng mới là nguồn hy vọng cho sự thắng lợi cuối cùng của Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản”.

Bình luận (0)
Nguyễn thị phương oanh
Nguyễn thị phương oanh 25 tháng 4 2019 lúc 8:58

Hiểu được hậu quả của tệ nạn xã hội. Sống giản dị, lành mạnh; hứng thú say mê học tập, lao động. Tuân theo những quy định của pháp luật. Phê phán, tố cáo những kẻ dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vào các tệ nạn xã hội. Nhắc nhở bạn bè có biểu hiện không lành mạnh Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và địa phương trở thành tuyên truyền viên tích cực

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...