Đề cương ôn tập cuối HKI

Kim Yen Pham

1 người xách 1 gầu nước nặng 3 kg từ dưới giếng sâu 5m lên mặt đất. tính công của trọng lực và công acnr,biết rằng lực cản là 1N

$Mr.VôDanh$
27 tháng 4 2019 lúc 7:23

Thanh niên đăng hóa mà thực sự đây là môn lí ! À, cái acnr là gì thế ạ ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN