Câu hỏi của Phan Thùy Linh - Ngữ văn lớp 7

Từ văn bản trên , em nhận thấy vai trò của nhà trường đối với cuộc sống cuả mỗi trường như thế nào?

Nêu suy nghĩ của bản thân khi nhận được sự quan tâm , chăm sóc  của gia đình và được học tập , vui chơi dưới mái trường?

    Được cập nhật 30/08/2016 lúc 20:32
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.