Câu hỏi của Nguyễn Mai Khanh - Địa lý lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

A) TRẮC NGHIỆM:

1) Châu Nam Cực có diện tích bao nhiêu?

2) Con người đã phát hiện ra châu Nam Cực vào thời gian nào?

3) Các động vật nào sống ở châu Nam Cực?

4) Phần lớn diện tích lục địa Ôx-trây-li-a là dạng địa hình nào?

5) Những loại gió nào thổi đến lục địa Ôx-trây-li-a?

6) Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu gì?

7) Dân cư châu Đại Dương gồm những loại người gì?

8) Dân cư châu Đại Dương tập trung đông ở đâu?

9) Hai nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?

10) Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu gì?

11) Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm, lượng mưa tương đối lớn. Đó là đặc điểm khí hậu của môi trường nào ở châu Âu?

12) Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

13) Dân cư châu Âu gồm những nhóm ngôn ngữ nào?

14) Dân cư châu Âu tập trung đông ở đâu?

15) Vì sao ở phía tây Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông Âu?

16) Môi trường ôn đới lục địa phân bố ở khu vực nào của châu Âu?

17) Các ngành công nghiệp mũi nhọn của châu Âu là gì?

18) Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao?

19) Khu vực Bác Âu bao gôm những nước nào?

20) Phần lớn diện tích trên bán đảo Xcan-đi-na-vi là dạng địa hình nào?

    2 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.