Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Gia Tuệ

1/Pháp luật là gì? Phân tích các đặc điểm của pháp luật , lấy ví dụ minh họa cụ thể các đặc điểm của pháp luật

2/ Qua bài học em sống như thế nào nếu trong xã hội nếu không có pháp luật?

Art Shi
Art Shi 21 tháng 4 2019 lúc 18:14

1/Pháp luật là: quy tắc sử xự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 25 tháng 6 2020 lúc 20:13

2.

Nếu không có Pháp luật thì :

+ Mất an toàn an ninh xã hội

+ Người dân tự do làm việc sai trái mà không bị phạt.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN